Ważne Informacje

produkt

 

 

Warunki Wynajmu

-Przyczepy wypożyczamy po zawarciu pisemnej umowy z klientem, uiszczeniu opłaty za wynajem wg cennika oraz po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 1.000 zł. Wszelkie dopłaty oraz kaucje zostawiamy w gotówce. Nie mamy terminala.

-Aby zarezerwować przyczepę należy wpłacić 20% zadatku całej kwoty. W przypadku rezygnacji przez klienta zadatek przepada.

-Do wypożyczenia niezbędne jest okazanie oryginału prawa jazdy, dowodu osobistego i dowodu rejestracyjnego. Bez tych dokumentów przyczepa nie zostanie wydana.

-Godzinę wypożyczenia oraz zwrotu przyczepy ustalamy indywidualnie telefonicznie z klientem.

-W sezonie wakacyjnym minimalny czas wynajmu przyczepy to 5 dni.  Poza sezonem minimum 3 doby. W niedziele i święta nie wypożyczamy przyczep ani nie przyjmujemy zwrotów.

Istnieje możliwość dowozu przyczepy do Klienta. Usługa ta dostępna po wcześniejszym jej ustaleniu. Koszt to 1,5 zł za przejechany przez nas kilometr

Obowiązujące Zasady w Ruchu Drogowym

 

Prawo jazdy kategorii B

Jeśli posiadają państwo prawo jazdy kategorii B, prosimy pamiętać, że uprawnia ono kierowcę do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.

Zatem prosimy o sprawdzenie punktu F1 w dowodzie rejestracyjnym auta i upewnienie się czy maksymalna masa całkowita państwa auta plus dopuszczalna masa całkowita naszej przyczepy nie przekraczają 3,5 tony. Dopuszczalną masę całkowitą przyczepy znajdziecie państwo u nas na stronie, w zakładce każdej z przyczep. Druga wartość jaką należy sprawdzić to punkt O1 w dowodzie rejestracyjnym auta (maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem) i sprawdzić czy interesująca państwa przyczepa wagowo spełnia te kryteria.

 

Prawo jazdy kat. B z kodem 96

Posiadając prawo jazdy kategorii B możemy kierować pojazdem samochodowym o dmc. do 3500 kg z przyczepą lekką – wtedy łączna masa (DMC) może wynosić maksymalnie 4250 kg. Prawo jazdy kat. B uprawnia także do jazdy pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka, warunek – łączna dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 3500 kg.

Aby kierować pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka, jeżeli łączna dmc zespołu pojazdów przekracza 3500 kg, a nie przekracza 4250 kg musimy posiadać prawo jazdy kategorii B z kodem 96.

Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E

Posiadacz takich uprawnień może kierować pojazdem wraz z przyczepą o dowolnej dopuszczalnej masie całkowitej.

W przypadku przekroczenia tonażu 3,5 t prosimy pamiętać o wypożyczeniu oraz naładowaniu na stacji PKN Orlen urządzenia viatoll, gdyż na terenie Polski użytkowanie dróg zespołem pojazdów powyżej 3,5 t jest płatne. Urządzenie to może wypożyczyć tylko kierowca pojazdu – my jako wypożyczalnia nie jesteśmy w stanie tutaj pomóc.

 

Wyjazd za granicę z pożyczoną przyczepą

(źródło: https://www.pzmtravel.com.pl/pzminfo/upowaznienie,-,pozyczony,pojazd,278.html)

Polski Związek Motorowy wystawia dokument Upoważnienia dla kierowców wyjeżdżających za granicę pożyczonym pojazdem (kierowca nie jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym) lub pojazdem, którego właścicielem jest firma leasingowa lub bank. Dokument ten zawiera dane osób i pojazdu. Dokument jest sporządzony w 3 językach (angielski, niemiecki i francuski) według wzorca zatwierdzonego przez FIA , Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (AIT) i siostrzanych organizacji motorowych w większości krajów europejskich. 

Przypominamy jak stanowią przepisy Kodeksu drogowego nt. jazdy pojazdem którego użytkownik nie jest właścicielem, w naszym kraju:

Art.71 pkt. 5a “W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w pkt.5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo”.

Do wystawienia upoważnienia, niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów:

– wypełniony i podpisany przez właściciela pojazdu formularz pełnomocnictwa (formularz pełnomocnictwa

– skan dowodu rejestracyjnego pojazdu 

– skan dowodu osobistego właściciela,w przypadku nowych dowodów osobistych wymagane jest prawo jazdy właściciela, niezbędne do potwierdzenia podpisu z formularza

– skan dowodu osobistego osoby upoważnionej

 Dokument Upoważnienia PZM (Authorisation) jest uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. W niektórych krajach jest wręcz wymagany np. w Bośni i Hercegowinie, Czechach, Finlandii, Słowenii, na Węgrzech (obowiązuje wyłącznie wzór wersji węgierskiej, którą można otrzymać w PZM).

Cennik:

 

2 tygodnie 40,00 PLN
1 miesiąc 66,00 PLN
3 miesiące 88,00 PLN
6 miesięcy 130,00 PLN
1 rok 260,00 PLN 

 

Upoważnienia PZM  wystawiają wybrane jednostki PZM – biura  Polskiego Związku Motorowego w całym kraju.

 Aby otrzymać dokument drogą korespondencyjną zapraszamy do naszego sklepu  – upoważnienie PZM 

 

Państwa, które wymagają  zgody właściciela (upoważnienia) na użytkowanie pojazdu:

Albania pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Austria pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Belgia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Białoruś pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.

białoruski lub rosyjski i poświadczona notarialnie

Bośnia i Hercegowina pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Bułgaria pisemna zgoda właściciela pojazdu, upoważnienie przetłumaczona 

na jęz.bułgarski i poświadczone notarialnie

Chorwacja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Czarnogóra pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Czechy pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Dania pisemna  zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Estonia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Finlandia pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Francja pisemna zgoda poświadczona  przez właściciela pojazdu
Grecja pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM 
Hiszpania pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Holandia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Litwa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Luksemburg pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Łotwa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Macedonia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Mołdowa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski
Niemcy pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Norwegia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Portugalia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Rosja pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona

na jęz.rosyjski i poświadczona notarialnie

Rumunia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Serbia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Słowacja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Słowenia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczone przez PZM
Szwajcaria pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM 
Szwecja pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Turcja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczone przez PZM
Węgry pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM w wersji węgierskiej
Ukraina pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.ukraiński, 

poświadczona przez notariusza.

Wlk.Brytania pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM
Włochy pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Uwaga: Przy informacji, że wymagana jest pisemna zgoda właściciela pojazdu należy rozumieć, iż winna być napisana w jednym z 3 oficjalnie uznawanych języków w Europie (angielskim,niemieckim lub francuskim  – w zależności od kierunku wyjazdu) i formalnie potwierdzona, np. przez PZM.

PZM-Travel wystawia upoważnienie na standardowych, zunifikowanym druku w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz dodatkowo w jęz. węgierskim. 

napisz do nas

    Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalnia Sprzętu Turystycznego PRZYGODA, Mokrelipie 52a, 22-463 Radecznica, powiat zamojski. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wysyłając formularz wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wypożyczalnię Sprzętu Turystycznego PRZYGODA, Mokrelipie 52a, 22-463 Radecznica. Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia:MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO: Wiedzy o zarządzaniu Państwa informacjami osobowymi; Dostępu do Państwa informacji osobowych oraz sposobu ich przetwarzania; Żądania poprawy, zniszczenia Państwa informacji osobowych lub zaprzestania działań przetwarzających (z wyjątkiem przechowywania Państwa informacji osobowych), jeśli przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy; Sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych; Wycofania Państwa zgody.-wszelkie zapytania i zagadnienia dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych prosimy o przesyłanie na nasz adres: biuro.RoztoczanskaPrzygoda@gmail.com